Login    
Complete solutions for safety at sea

SøkSEARCH:
   


NEWS:

Survitec Norway AS blir Hovedsamarbeidspartner for Redningsselskapet

Survitec Norway AS (tidligere Brude Safety, nå en del av Survitec Group) er nå blitt Hovedsamarbeidspartner for Redningsselskapet. Partene har inngått en markeds- og leverandøravtale som innebærer at Survitec Norway AS skal være hovedsamarbeidspartner for Redningsselskapet i minimum to år. Avtalen dekker en finansiell støtte til Redningsselskapets drift gjennom sponsormidler og rabattavtaler, samt et faglig samarbeid med tanke på å videreutvikle både produkt og tjenester. Blant annet skal samtlige av redningsskøytene utstyres med redningsflåter fra Survitec. Videre skal Survitec bidra til utrustning av redningsskøyter og være rådgiver og bidragsyter i Redningsselskapets utvikling av Sjøredningsskolen. Redningsselskapet på sin side skal blant annet delta i testing av produkter fra Survitec.
Les mer  Read more

Nye regler fra sjøfartsdirektoratet

Gjelder fiske – og fangstfartøy under 15 meter.
Les mer  Read more

Ledige stillinger

Vi skal styrke vår bemanning og søker derfor etter dyktige medarbeidere til følgende stillinger
Les mer  Read moreSurvitec Norway AS, Tel: +47 70 15 87 00 - email: norway.office@survitecgroup.comSurvutec Group