Login    
Complete solutions for safety at sea

SøkSEARCH:
   


NEWS:

Survitec Norway AS blir Hovedsamarbeidspartner for Redningsselskapet

Survitec Norway AS (tidligere Brude Safety, nå en del av Survitec Group) er nå blitt Hovedsamarbeidspartner for Redningsselskapet. Partene har inngått en markeds- og leverandøravtale som innebærer at Survitec Norway AS skal være hovedsamarbeidspartner for Redningsselskapet i minimum to år. Avtalen dekker en finansiell støtte til Redningsselskapets drift gjennom sponsormidler og rabattavtaler, samt et faglig samarbeid med tanke på å videreutvikle både produkt og tjenester. Blant annet skal samtlige av redningsskøytene utstyres med redningsflåter fra Survitec. Videre skal Survitec bidra til utrustning av redningsskøyter og være rådgiver og bidragsyter i Redningsselskapets utvikling av Sjøredningsskolen. Redningsselskapet på sin side skal blant annet delta i testing av produkter fra Survitec.
Les mer  Read more

Nye regler fra sjøfartsdirektoratet

Gjelder fiske – og fangstfartøy under 15 meter.
Les mer  Read more

Survicetc Group kjøper Brude Safety

Survitec Group Limited, en global leder innen løsninger for kritisk sikkerhet og overlevelse, har i dag fullført oppkjøpet av Brude Safety AS fra KoppernæsGruppen, noe som gir dem tre ekstra servicestasjoner i Norge og et nytt produktutvalg.
Les mer  Read moreSurvitec Norway AS, Tel: +47 70 15 87 00 - email: norway.office@survitecgroup.comSurvutec Group