Redningsflåter: Kravene til redningsutstyr endres slik at alle dekkede fartøy under 15 meter skal ha redningsflåte. Fartøy med en besetning på tre personer eller færre kan ha redningsflåte i henhold til standarden ISO 9650-1 (group A), som i tillegg har flyteegenskaper slik at den kan flyte opp etter å ha blitt utløst fra neddykket tilstand av en hydrostatisk utløser, forutsatt at flåten er plassert maksimalt tre meter over vannlinjen i ugunstige lastetilstand.